Для людей
з вадами зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    4 Грудня 2018, 17:40
Версiя для друку


Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 01.04.2011 № 27

«Про затвердження Положення про cистему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України»
4 Грудня 2018, 17:40

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства інфраструктури України від 01.04.2011 № 27 «Про затвердження Положення про cистему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.06.2011 за № 729/19467 (далі – наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ розроблено з метою забезпечення безпеки руху, встановлення єдиних норм підготовки, прийняття та реалізації організаційних, управлінських та технічних рішень, спрямованих на забезпечення руху поїздів, підвищення якості службового розслідування транспортних подій, взаємодії Державної адміністрації залізничного транспорту України, правонаступником якої є
ПАТ «Укрзалізниця»,  Міністерства інфраструктури України та Державної служби України з безпеки на транспорті для виявлення причин виникнення транспортних подій та розроблення заходів щодо їх запобігання.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

Виконання заходів з відстеження  результативності наказу здійснювалося з 02 по 30 червня 2018 року.

5. Тип  відстеження

Періодичне відстеження.   

6. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження результативності наказу використовувалися статистичні дані.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом проведення аналізу стану безпеки руху та порівняння кількісних і питомих показників безпеки руху суб’єктів господарювання за визначений період.

Звітність про стан безпеки руху в структурі ПАТ «Укрзалізниця» формується оперативно: щодоби, щомісяця, щокварталу та за звітний рік для кожного структурного підрозділу, кожної регіональної філії, філії, узагальнена та підсумкова – щодо всіх регіональних філій та філій структури ПАТ «Укрзалізниця». 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Наказ діє з 04.07.2011 до цього часу.

Результативність регуляторного акта не виражена у фінансових показниках, що не дає можливості обчислити розміри тієї чи іншої вигоди або втрати та відрахувань до державного бюджету.

Сума коштів та час, які витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з  виконанням вимог акта, не змінюються.

Рівень поінформованості фізичних осіб та суб’єктів господарювання з основних положень акта високий і забезпечений відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання структури ПАТ «Укрзалізниця».

Усі положення наказу спрямовані на створення необхідних умов для підвищення рівня безпеки руху поїздів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  досягнення  визначених  цілей

Позитивними соціально-економічними  наслідками впровадження наказу є:

підвищення рівня безпеки руху поїздів;

установлення основних положень щодо єдиного порядку підготовки, прийняття та реалізації організаційних, управлінських та технічних рішень, спрямованих на забезпечення руху поїздів;

забезпечення проведення службового розслідування та обліку, повного та об’єктивного виявлення причин виникнення транспортних подій та розроблення заходів щодо їх запобігання;

збереження життя і здоров’я людей, майна, довкілля та виявлення і оцінка чинників, що впливають на рівень безпеки в ПАТ «Укрзалізниця». 

На підставі періодичного відстеження результативності наказу можна зробити висновок, що його реалізація сприяла посиленню безпеки руху та врегулюванню питань, пов’язаних із реалізацією організаційних, управлінських та технічних рішень, спрямованих на забезпечення руху поїздів залізничним транспортом.

Наказ відповідає принципам державної регуляторної політики.

Наступне періодичне відстеження результативності наказу буде здійснено у 2021 році.ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів