Для людей
з вадами зору

    Євроінтеграція    Щодо стану імплементації Угоди про асоціацію
Версiя для друку


Щодо стану імплементації Угоди про асоціацію

З метою організації роботи щодо імплементації Угоди про асоціацію Міністерством інфраструктури утворено Координаційну раду та робочі групи у відповідних сферах (транспортної політики та інфраструктури, безпеки та перевезення небезпечних вантажів, авіаційного транспорту, автомобільного транспорту та дорожнього господарства, залізничного транспорту, морського та річкового транспорту та поштового зв'язку).

Міністерством інфраструктури підготовлено та затверджено 14 розпоряджень Кабінету Міністрів України, якими схвалено 44 планів імплементації.

Наказом Мініфрастукрури затверджено Комплексний план діяльності Міністерства інфраструктури України з реалізації імплементаційних заходів на ІІ півріччя 2016 року.

 Показники щодо стану виконання заходів в рамках планів імплементації законодавства  ЄС:

 Виконано

 

28

Виконано частково

 

3

В процесі виконання

 

54

Планується розробити згідно з графіком (термін виконання не настав)

 

46

Буде здійснено перегляд заходу

 

8

Інформації від основного виконавця заходу (інші ЦОВВ є відповідальним за реалізацію заходу) не отримано

 

3

Захід втратив актуальність

 

2

Першим етапом адаптації законодавства є процес транспонування актів законодавства Європейського Союзу в українське законодавство.

Тому, в рамках реалізації заходів з імплементації Угоди про асоціацію у  2014 – І половині 2016 року Мінінфраструктури основну увагу було зосереджено на розробці первинного законодавства у відповідних галузях транспорту.

На сьогодні до Верховної Ради внесено 4 базові Закони України:

- Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами ЄС

- Про залізничний транспорт

- Про внутрішній водний транспорт

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення їх у відповідність із законодавством ЄС у сфері перевезення небезпечних вантажів.

Прийнято 2 постанови Кабінету Міністрів України (внесення змін до Правил дорожнього руху, затвердження Технічного регламенту з безпеки рухомого складу залізничного транспорту) та 3 накази Мінінфраструктури (Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердження складу комісії щодо схвалення оцінок охорони та планів охорони портів та портових засобів, зміни до Порядку оформлення приходу суден у морський порт.

Прийняття необхідних підзаконних актів, згідно процедур визначених в українському законодавстві відбуватиметься після прийняття відповідних базових законів.

У СФЕРІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Міністерством інфраструктури розроблено та внесено до Верховної Ради України проект Закону України «Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу» (реєстр.номер 4683 від 17.05.2016).

Проекту Закону враховує положення 14 нормативно-правових акта ЄС - 7 Регламентів та 7 Директив, 4 з них не містяться в додатку 32 до Угоди про асоціацію. Законопроект вносить зміни до 7 основних існуючих законів та буде регулювати ринок автомобільного транспорту (доступ до ринку, час роботи, пристрої обмеження швидкості, тахограф, технічні огляди). Основні завдання проекту:

  •  Відновити довіру громадян до влади та до законів, яку руйнує корупція.
  •  Встановити умови для конкуренції за рахунок підвищення рівня безпеки та якості   послуг, а не за рахунок нехтування безпекою людей, використання небезпечних    автомобілів, порушення режимів праці та відпочинку водіїв, перевищення  швидкості, надмірного завантаження транспортних засобів тощо.
  •  Встановити однакові вимоги до безпеки для міжнародних та внутрішніх   перевезень, забезпечити однаковий рівень безпеки громадян України та країн ЄС.
  •  Підвищити соціальні стандарти послуг пасажирського автотранспорту,   легалізувати доходи перевізників, зробити доступними послуги для всіх категорій    пасажирів.
  •  Встановити прості, прозорі та однакові умови допуску до ринку перевезень, щоб    порушники не мали переваг, а за прибутковий бізнес одних не страждали інші  люди.

Слід зазначити що, термін виконання Директив №92/6/ЄЕС (про встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві) та №2009/40/ЄС (про перевірки з придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів) для усіх транспортних засобів, що використовуються для міжнародних вантажних перевезень - протягом 1 року після набрання чинності Угоди про асоціацію (листопад 2015 року).

Не зважаючи на стан вітчизняного законодавства, міжнародні автомобільні перевезення фактично виконуються за міжнародними вимогами (ЄЕК ООН) та вимогами країн, які вони перетинають.

Крім того, в Європейському Союзі набрала чинності Директива 2014/45/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 3 квітня 2014 року щодо періодичних перевірок придатності до експлуатації автотранспортних засобів та їхніх причепів, визнання Директиви 2009/40/ЄС такою, що втратила чинність. (Офіційний вісник ЄС, L 127, 29 квітня 2014 р., с. 51-128). Ця директива входить до так званого «пакету техогляду», що складається з трьох базових, нещодавно прийнятих директив: Директиви 2014/45/ЄС щодо періодичних перевірок придатності до експлуатації автотранспортних засобів та їхніх причепів, Директиви 2014/47/ЄС щодо  технічних оглядів  комерційних транспортних засобів на дорозі та Директиви 1999/37/ЄС від 29 квітня 1999 року про реєстраційні документи транспортних засобів, востаннє зміненої Директивою 2014/46/ЄС щодо реєстраційних документів на транспортний засіб.

Положення Директив №92/6/ЄЕС, №2014/45/ЄС  та №2014/47 включені до проекту Закону України «Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу». Тому, на сьогодні з метою дотримання виконання наших зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію ми знаходимося у постійному діалозі з комітетами Верховної Ради задля пришвидшення процесу схвалення згаданого законопроекту.

Після прийняття базового Закону у продовж 5  років має бути скасовано, розроблено або внесено зміни у понад 70 нормативно правових актів.

На сьогодні проект Закону знаходиться на опрацюванні профільних Комітетів ВРУ.

Мінінфраструктури доопрацьовується законопроект, з урахуванням зауважень та пропозицій комітетів ВРУ та представників галузі (асоціацій, авто перевізників, операторів, тощо), проводяться наради та круглі столи з метою узгодження взаємоприйнятних позицій.

У СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Новий закон України «Про залізничний транспорт» був розроблений та внесений до Верховної Ради у грудні 2015 року та повторно внесений у зв’язку зі зміною складу Уряду 05.05.2016 за №4593. Закон включає в себе 3 Директиви ЄС і 6 Регламентів. Закон був розроблений за участю експертів проекту "Залізничного ТВІННІНГУ". На думку експертів ЄС, законопроект є дуже важливим кроком на шляху до імплементації директив і регламентів, що містяться в Угоді.

Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітету Верховної Ради України з питань транспорту й Мінінфраструктури здійснюється супроводження законопроекту. 18.03.2016 у Верховній Раді України проведено круглий стіл з обговорення законопроекту за участі народних депутатів України, заінтересованих центральних органів виконавчої влади, ПАТ «Укрзалізниця» та представників бізнес-кіл. 29.03.2016 отримано лист ВРУ з проханням висловити позиції з питань, що піднімались на круглому столі, відповідь направлено 06.04.2016.

Для врахування зауважень бізнесу, які можливо та доцільно врахувати на стадії розгляду законопроекту в Комітеті, 13.06.2016 та 21.06.2016 в Мінінфраструктури проведено наради за участі представників Комітету з питань транспорту ВРУ, ПАТ «Укрзалізниця» та представників Європейської Бізнес Асоціації.

Також з метою виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію у IV кварталі 2015 року утворено ПАТ «Українська залізниця». У ІІ кварталі 2016 року продовжувалась робота щодо перереєстрації філій Товариства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200.

Мінінфраструктури проведено роботу щодо залучення до управління національними компаніями професійних та ефективних управлінців з європейським досвідом роботи, у тому числі впровадження реформ, які будуть своїми діями розвивати економіку державних підприємств транспортної галузі.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 282 головою Правління ПАТ «Українська залізниця» призначено Войцеха Балчуна. Новий керівник товариства приступив до роботи 06.06.2016. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 № 349 затверджено новий склад Правління ПАТ «Українська залізниця».

До нового складу правління ПАТ «Українська залізниця» увійшли топ-менеджери, які мають досвід управління великими європейськими компаніями, реформування у залізничній галузі та практичні знання в прийнятті ефективних управлінських рішень для виведення компанії з кризового стану.

Продовжується робота щодо усунення технічних бар'єрів та гармонізації 1435 мм і 1520/1524 мм колійних систем, в першу чергу шляхом розвитку технічного співробітництва в рамках Організації співробітництва залізниць (OSJD) і європейського залізничного агентство (ERA) для інтероперабельності цих систем.

У СФЕРІ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Відповідно до Додатку 17 Угоди про асоціацію українськими експертами спільно з європейськими розроблено оновлену версію Дорожньої карти з наближення законодавства України до права ЄС у сфері міжнародного морського транспорту.

Крім того, Українською стороною підготовлено пакет документів щодо ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві та вдруге направлено на погодження до причетних органів виконавчої влади.

Також, на завершальній стадії знаходиться процес приєднання України до Міжнародної конвенції про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах. Приєднання України до конвенції сприятиме наближенню вітчизняних стандартів використання протиобростаючих систем до європейських та загальносвітових та вдосконаленню норм законодавства України в сфері охорони навколишнього середовища морських акваторій.

З метою імплементації директив 2010/65/ЄС про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів та 2002/59/ЄС, що засновує систему Співтовариства з нагляду за рухом суден та інформування, наказом Мінінфраструктури від 25.09.2015 № 387 затверджено зміни до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту (зменшення навантаження на екіпажі суден, що заходять до морських портів України, шляхом суттєвого зменшення кількості копій суднових документів та сертифікатів, що повинні бути надані капітану морського порту після приходу судна в морський порт).

Розпочато роботу щодо створення системи руху морських суден  України європейського зразка та її подальшої інтеграції до SafeSeaNet.

Проводиться робота щодо імплементації вимог Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю державою порту у Чорноморському регіоні до національного законодавства України, у тому числі, шляхом внесення змін до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом МТУ від 17.07.2003 № 54.

Здійснюється підготовка до проведення обов’язкового аудиту ІМО, який заплановано на 2018 рік.

Крім того, на сьогодні прийнято рішення про утворення нового органу, на який буде покладено функції Морської адміністрації України. Очікується, що Морська адміністрація розпочне функціонування на початку 2017 року.

З метою дерегуляції діяльності в портах прийнято 5 постанов Уряду, які значною мірою спрощують процедури контролю та оформлення суден у портах.

Також, підготовлено проект Закону України Про внесення змін до Закону України "Про морські порти України" щодо функціонування інформаційної системи портового співтовариства (зареєстровано за № 3761 від 13.01.2016).

До ІСПС підключено більше 700 експедиторських компаній, 14 державних контролюючих та правоохоронних органів, більш 130 морських агентів, 6 портових операторів.

У СФЕРІ ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

 З метою відкриття внутрішніх водних шляхів України для входу суден під прапорами третіх країн відповідно до зобов’язань, взятих Україною в рамках СОТ, розроблено низку законопроектів, які внесено до Парламенту:

1) Про внутрішній водний транспорт від 04.08.2015 № 2475а (враховує положення 4 Директив) (врегулювання правовідносин в галузі судноплавства на ВВШ України; визначення правового режиму об'єктів інфраструктури; покращення стану річкового господарства; сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку послуг; переорієнтація вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт);

2) Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України від 23.04.2015 № 2712 (відновлення та поповнення флоту під Державним прапором України);

3) Про внесення змін до Митного кодексу України від 23.04.2015 № 2713 (спрощення ведення господарської діяльності у галузі судноплавства, скорочення дозвільних процедур шляхом скасування дозволу Міністерства інфраструктури України на здійснення каботажних перевезень).

Відповідно до положень Директиви 2005/44/ЕС «Про гармонізовану Річкову інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах спільноти»:

- створено і введено експлуатацію річкові інформаційні системи (РІС) на внутрішніх водних шляхах із зонами дії на українських ділянках річок Дунай і Дніпро

- затверджене положення про річкову інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах України

Положення директив № 2008/68/ЄС щодо перевезення небезпечних вантажів внутрішніми шляхами та № 96/75/ЄС про системи фрахтування та ціноутворення будуть враховані в окремих підзаконних актах.

З метою імплементації Директиви 2008/68/ЄС щодо перевезення небезпечних вантажів внутрішніми шляхами розроблено проект Правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України.

Разом з тим, відповідно до вимог Директиви Ради Європейського Співтовариства 96/50/ЄС та Рекомендацій відносно посвідчень судноводія, прийнятих постановою сімдесят сьомої сесії прийнято наказ Мінінфраструктури від 07.10.2014 № 490 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами».

Пріоритетами співпраці зі стороною ЄС у сфері ВВШ залишаються:

- включення внутрішніх водних шляхів України до регіональної мережі Східного партнерства;

- спільна участь у реалізації проекту «Відновлення магістрального водного шляху E-40 на ділянці Дніпро-Вісла: від стратегії до планування», який об’єднує інтереси України, Білорусі та Польщі у частині розвитку сполучення внутрішніми водними шляхами Балтійського та Чорного морів.

У СФЕРІ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

З метою імплементації Директиви №2008/68 зареєстровано проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів”, що повністю враховує положення Директиви 2008/68/ЄС (реєстр № 4644 від 11.05.2016). Законопроект схвалено на профільному комітеті ВРУ з питань транспорту та направлено на перше читання.

Проектом Закону України передбачено приведення умов перевезення небезпечних вантажів до європейського рівня шляхом перегляду національного законодавства в цій сфері, зокрема щодо наявності та відповідності норм стосовно функцій, обов’язків і відповідальності уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів та інших учасників процесу перевезення небезпечних вантажів.

З метою гармонізації умов перевезення небезпечних вантажів у внутрішньому сполученні з діючими міжнародними документами розроблені зміни до Правил безпеки та порядку ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, Правил перевезення наливних вантажів, Правил перевезення небезпечних вантажів. Вказані зміни затверджені наказом Мінінфраструктури від 05.11.2014 № 565 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.11.2014 за  № 1496/26273.

З метою забезпечення запобігання аварійних ситуацій, що виникають через витоки небезпечних вантажів, невідповідність технічного стану цистерн та їх обладнання вимогам нормативно-правових актів розроблено Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затверджений  наказом Мінінфраструктури та МВС від 12.05.2015 № 166/550  (зареєстрований в МЮ 05.06.2015 за № 663/27108).

Розроблено проект Правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України з метою встановлення умов перевезення небезпечних вантажів, визначення відповідності транспортних засобів та персоналу судноплавних компаній, що виконують перевезення небезпечних вантажів вимогам національного та європейського законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажів. Проект Правил направлено на повторне погодження у зв’язку із змінами складу Уряду України.

Після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів» планується внесення змін до деяких наказів Мінінфраструктури у сфері проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на залізничному та річковому транспорті стосовно встановлення вимог до уповноважених з питань безпеки та інших учасників транспортного процесу.

Основним документом при перевезенні небезпечних вантажів є документи (Європейської Економічної Комісії ООН)  ЄЕК ООН:

Договір з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (ДОПНВ),

Договір з перевезення небезпечних вантажів водним транспортом (ВОПНВ).

Згідно ЗУ «Про перевезення небезпечних вантажів» регулювання діяльності автомобільного транспорту у цій сфері у межах компетенції МВС. З метою імплементації Директиви 2008/68/ЄС МВС підготовлено:

- проект Закону України «Про внесення змін до статті 35 Закону України «Про дорожній рух» щодо приведення періодичності проходження обов’язкового технічного контролю, установленої для спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, у відповідність до положень Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ).

- проект Закону України «Про приєднання до Протоколу про внесення поправок до ДОПНВ» з метою підвищення рівня безпеки при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом, приведення національного законодавства у відповідність до норм законодавства ЄС у сфері перевезення небезпечних вантажів.

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 30.3 Правил дорожнього руху» стосовно оформлення інформаційної таблиці небезпечного вантажу. Вказані проекти погоджені Мінінфраструктури без зауважень.

У СФЕРІ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

Українська сторона зробила всі необхідні заходи для підписання Угоди про спільний авіаційний простір (Угода про САП). Лише пункт 31 "територія" в статті 2 залишається невирішеним, у частині, що стосується ЄС. Очікується, що після референдуму про вихід Великобританії з ЄС вібудуться позитивні зрушення та підписання Угоди стане можоивим вже до кінця цього року.

Ведеться робота  з метою розробки Дорожньої карти щодо у сфері авіаційного транспорту з метою імплементації європейських норм.

Також, підготовлено до підписання Домовленості між МІУ та ЄК щодо збіжності систем сертифікації та Робочі домовленості між Державною авіаційною службою України та EASA про співробітництво в сфері безпеки цивільної авіації.

Підписано Робочу домовленість між Державною авіаційною службою України та EASA щодо участі у програмі ЄС SAFA та збір і обмін інформацією з безпеки польотів повітряних суден.

Крім того, продовжується робота щодо створення більш ліберальних умов виконання регулярного повітряного сполучення з країнами-членами ЄС у двосторонньому форматі.

У СФЕРІ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ

Згідно зі статтею 114 та Додатком XVII-4 Угоди про асоціацію, Україна взяла зобов’язання наблизити українське законодавство у сфері поштового зв’язку до Директив ЄС для того, щоб виконати положення Угоди про асоціацію щодо створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Наближення законодавства відбудеться згідно з Дорожньою картою для впровадження та застосування положень Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування із змінами.

Проект Дорожньої карти був надісланий на розгляд Групі підтримки України, а також викладений на сайті Мінінфраструктури для розгляду громадськістю та іншими гравцями ринку поштових та кур’єрських послуг. Після чого проект Дорожньої карти було узгоджено з ЦОВВ та надіслано на розгляд Уряду листом від 25.09.2015 № 10824/16/10-15. Листом Мінінфраструктури від 24.11.2015 №13116/16/10-15 доопрацьовану версію Дорожньої карти через СКМУ направлено на розгляд стороні ЄС.

Крім того, враховуючи необхідність приведення чинного законодавства України у сфері поштового зв'язку у відповідність до положень згаданої Директиви, якими встановлюються спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг та вдосконалення якості цих послуг, Мінінфраструктури спільно з Укрпоштою  розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв'язок» (далі по тексту – Законопроект).

Основними завданнями з імплементації Директиви є гарантування дотримання Україною прийнятих на себе зобов’язань, визначених статтями 109-114 Угоди про асоціацію, та цілей Директиви:

- сприяння розвитку ринку поштових послуг;

- стимулювання конкуренції у наданні поштових послуг;

- спрощення реєстраційних процедур для поштових операторів;

- захист інтересів держави, користувачів та поштових операторів у сфері надання послуг поштового зв'язку;

- забезпечення доступу до універсальних послуг поштового зв'язку;

- реалізація зобов’язань, передбачених міжнародними угодами у сфері поштового зв'язку, які є обов’язковими для виконання Україною.

Прийняття законопроекту дозволить здійснити законодавчі та організаційні зміни у сфері надання послуг поштового зв'язку з метою усунення недоліків, які стримують або уповільнюють розвиток галузі поштового зв’язку в Україні.

У разі прийняття Законопроекту необхідним буде прийняття Кабінетом Міністрів України, Міністерством інфраструктури України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, підзаконних актів, спрямованих на реалізацію окремих положень Закону.

Законопроект було направлено на внутрішньодержавну процедуру узгодження та громадське обговорення у жовтні  2015 року. Законопроект отримав низку суттєвих зауважень від приватних операторів та заінтересованих органів виконавчої влади України, зокрема національного регулятора НКРЗІ.

З метою вироблення взаємоприйнятної редакції законопроекту було проведено низку зустрічей, зокрема й з європейськими експертами, і, у травні 2016 року було підготовлено оновлену редакція законопроекту, яка в цілому є прийнятною для державних органів та національного оператора Укрпошти, але знову отримала значну кількість зауважень саме від приватних операторів поштових послуг.

З метою обговорення та вироблення взаємоприйнятної редакції законопроекту проведено низку нарад за участі усіх заінтересованих учасників, в тому числі приватних операторів.

Підготовлено узгоджену редакція Законопроекту, який найближчим часом буде направлено на внутрішньодержавну процедуру узгодження та громадське обговорення.