Для людей
з вадами зору

    Євроінтеграція    Проект "Підтримка реалізації угоди про асоціацію та національної стратегії в транспортному секторі в Україні"
Версiя для друку


Проект "Підтримка реалізації угоди про асоціацію та національної стратегії в транспортному секторі в Україні"

Проект технічної допомоги Європейського Cоюзу "Підтримка реалізації угоди про асоціацію та національної стратегії в транспортному секторі в Україні" реалізується з 11 січня 2016 р.по 11 січня 2019 р.

Загальна мета:

Загальна мета проекту полягає у сприянні подальшому розвитку та модернізації транспортної галузі в Україні.

Цілі проекту:

зміцнення співробітництва між Україною та ЄС шляхом роботи над пріоритетами, які визначає Порядок денний асоціації Україна - ЄС та Угода про асоціацію між Україною та ЄС з питань регуляторної конвергенції по всіх видах транспорту, регульованих цією Угодою;

зробити внесок в оновлення та досягнення цілей та результатів Національної Транспортної Стратегії в Україні і, таким чином, зробити внесок у стійкий розвиток країни;

Компонент 1. ДОПОМОГА ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА В ТРАНСПОРТНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ВІДПОВІДНО ДО ПРІОРИТЕТІВ В УГОДІ ПРО АСОЦІАЦІЮ

Надання допомоги для регуляторної конвергенції із законодавством ЄС та нарощування потенціалу по всіх видах транспорту відповідно до Додатків 17 (морський транспорт) та 32 Угоди про асоціацію;

Надання допомоги у процесі реалізації та забезпеченні виконання 5 пріоритетних Директив і Регламентів (Регламент (ЄС) 1071/2009, Директива 2009/40/ЄС, Директива 2009/45/ЄC, Директива 2009/16/ЄC, Регламент (ЄC) 1370/2007) знаходяться на стадії реалізації та забезпечення виконання;

Допомога в інтеграції української морської системи безпеки до Safe Sea Net та у розвитку Національного електронного реєстру для автомобільного транспорту;

Сприяння підвищенню інституційної спроможності Міністерства інфраструктури України і відповідних державних органів у сфері транспорту для транспонування, реалізації та забезпечення виконання транспортного законодавства відповідно до Acquis;

Сприяння підвищенню інституційної спроможності Міністерства інфраструктури України і відповідних державних органів у сфері транспорту для моніторингу результатів реалізації Угоди про асоціацію в транспортному секторі, у тому числі розвитку інструменту ІТ.

Компонент 2. ДОПОМОГА В ОНОВЛЕННІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ

Надання допомоги в оновленні НТС і стратегічних планів розвитку для транспортних галузей;

Надання допомоги в розробки відповідного плану дій з реалізації оновленої НТС;

Сприяння розвитку ефективного механізму для моніторингу оновленої НТС і стратегічних планів розвитку для транспортних галузей;

Надання допомоги у розвитку фінансових і адміністративних інструментів, необхідних для управління оновленою НТС України;

Допомога у розробці законів та підзаконних актів про мультимодальні перевезення;

Сприяння у поліпшенні прозорості державного управління та ефективності в транспортному секторі.

Резюме нетехнічного характеру СЕО 

Компонент 3. УЧАСТЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН, ПОШИРЕННЯ ТА ВИСВІТЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ

Ця горизонтальна діяльність спрямована на більш ефективне та дієве досягнення представлених результатів проекту, її реалізація передбачена протягом всього терміну реалізації проекту.

Проект реалізується консорціумом, який очолює Dornier Consulting International GmbH, та у якості партнерів Egis Groupта Expertise France.