Для людей
з вадами зору

    Діяльність    Міжнародні зв’язки    Співробітництво з міжнародними організаціями в сфері транспорту    Європейська економічна комісія ООН
Версiя для друку


Європейська економічна комісія ООН

Європейська економічна комісія ООН  - це одна з п'яти регіональних комісій Організації Об'єднаних Націй. Вона була заснована в 1947 році Економічною і Соціальною Радою ООН (ЕКОСОС) з метою розвитку економічної діяльності і зміцнення економічних зв'язків усередині регіону ЄЭК ООН і між цим регіоном і рештою світу.

У ЕЭК ООН є сім секторальних комітетів і Конференція європейських статистиків:

Комітет з екологічної політики, Комітет з внутрішнього транспорту, Конференція європейських статистиків, Комітет із стійкої енергетики, Комітет з торгівлі, Комітет з лісоматеріалів, Комітет з житлового господарства і землекористування, Комітет з економічного співробітництва і інтеграції.

Організація налічує 56 держави-членів. Разом з країнами-членами ЄС до складу організації входять інші європейські країни, країни СНД, країни Північної Америки.

Україна є членом ЄЭК ООН з 28 березня 1947 року.

ЄЭК ООН проводить свою сесію разів в два роки. Під час цієї сесії Комісія приймає рішення про свою діяльність в майбутні роки і про рекомендації, які вона надасть вищестоящому органу, - ЕКОСОС.

Секретаріат та Штаб-квартира ЄЕК ООН знаходиться в Женеві (Швейцарія). Секретаріат очолюється Виконавчим секретарем і його заступником. Персонал секретаріату складають економісти, юристи, інженери, статистики і IT - спеціалісти. Його роль полягає в наданні Комісії адміністративної підтримки, необхідної для досягнення поставлених цілей.

Річний бюджет складає близько 50 млн. доларів США.

До основних сфер діяльності ЄЕК ООН відносяться: довкілля, транспорт, статистика, стійка енергетика, торгівля, лісоматеріали і ліси, житло і землекористування, народонаселення,  економічне співробітництво і інтеграція.

В ході своєї роботи ЄЕК ООН забезпечує споживачам гарантії безпеки і якості за рахунок встановлення норм і стандартів в таких різних областях, як встановлення правил для дорожніх транспортних засобів або розробка стандартів «фрукти і овочі».

ЄЕК ООН допомагає захищати і охороняти довкілля за допомогою формування регіональної законодавчої бази для боротьби із забрудненням і полегшення співпраці в профілактичній роботі і в питаннях обмеження заподіюваного збитку.

Вона сприяє спрощенню процедур міжнародної торгівлі і її розвитку за рахунок розширення наявних у підприємств можливостей для обміну товарами і послугами.

Діяльність ЄЕК ООН, що пов'язана з гендерною рівністю, зорієнтована головним чином на підвищення ролі жінок в забезпеченні економічного зростання і рівних можливостей доступу до зайнятості.

Країнам з перехідною економікою і субрегіональним угрупуванням здійснюється технічна допомога, спрямована переважно на підтримку зусиль із застосування норм і конвенцій, розроблених ЄЕК ООН. Завдяки цьому такі країни мають можливість повною мірою користуватися результатами аналітичної, статистичної і нормотворчої роботи ЄЕК ООН.

Крім того, спільно з ЕСКАТО ЄЕК ООН керує Спеціальною програмою Організації Об'єднаних Націй для країн Центральної Азії (СПЕКА), сприяючи економічному співробітництву семи країн - учасниць Програми.

В період холодної війни ЄЕК ООН успішно підтримувала діалог між Сходом і Заходом. Нині ЄЕК ООН зосереджує свої зусилля на будівництві економічної і соціальної Європи завтрашнього дня. Численні заходи ЄЕК ООН в області транспорту, довкілля, статистики, енергетики, торгівлі, економічного співробітництва і інтеграції, а також технічного сприяння дозволяють їй вирішувати більшість завдань сьогоднішнього часу.

ЄЕК ООН служить для урядів регіональним форумом для розробки конвенцій, норм і стандартів з метою гармонізації дій і полегшення обміну думками між державами-членами. Виконуючи цю функцію, ЄЕК ООН забезпечує гарантії безпеки і якості споживачам, допомагає охороняти довкілля, спрощує процедури торгівлі, а також сприяє тіснішому єднанню держав-членів усередині регіону і їх повнішій інтеграції у світову економіку.