Для людей
з вадами зору

    Діяльність    Міжнародні зв’язки    Співробітництво з міжнародними організаціями в сфері транспорту    Євроконтроль
Версiя для друку


Євроконтроль

Євроконтроль - організація, заснована згідно з «Міжнародною конвенцією про співробітництво в галузі безпеки аеронавігації» від 13 грудня 1960 року (далі - Конвенція) з метою розвитку співробітництва країн Європи в галузі аеронавігації з урахуванням вимог усіх цивільних та військових користувачів з одночасним забезпеченням високого рівня безпеки польотів.

Євроконтроль є міжнародною міжурядовою організацією, яка у повному обсязі володіє правоздатністю, діє на підставі Конвенції, зміненої Додатковим протоколом до цієї Конвенції від 1970 року, та Протоколом про поправки до Додаткового протоколу цієї Конвенції від 1978 року, які всі разом були доповнені Протоколом змін і доповнень до Конвенції, підписаним 12 лютого 1981 року в м. Брюссель, та Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів від 12 лютого 1981 року.

1997 року відбулась Дипломатична конференція, на якій було консолідовано текст Конвенції з урахуванням попередніх змін та Багатосторонньої угоди і прийнято Заключний акт Дипломатичної конференції щодо Протоколу Конвенції з внесеними поправками. Переглянута Конвенція у редакції 1997 року досі не набула чинності. 

2002 року відбулась Дипломатична конференція, на якій було прийнято Протокол про приєднання ЄС до Міжнародної Конвенції Євроконтролю.

На цей час членами Євроконтролю є 39 європейських держав: Албанія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Македонія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Боснія та Герцеговина, Україна, Польща, Сербія, Вірменія, Литва, Чорногорія та Латвія.

Головні завдання Євроконтролю: 
  • організація впровадження Європейської програми організації повітряного руху (ЕАТМР) від імені держав-членів ЄКЦА (Європейська конференція цивільної авіації); 
  • розробка нормативних вимог до організації та безпеки аеронавігації у Європі, встановлення оплати за аеронавігаційне обслуговування;
  • забезпечення роботи Центру організації повітряних потоків з метою оптимального використання Європейського повітряного простору та запобігання його перевантаженню;
  • стягнення плати за аеронавігаційне обслуговування за дорученням держав-членів;
  • розроблення та впровадження коротко- та середньотермінових дій з метою поліпшення координації систем організації повітряного руху у Європі;
  • участь у розробленні, впровадженні та управлінні Глобальної системи супутникової навігації; 
  • проведення науково-дослідних та науково-конструкторських робіт, спрямованих на збільшення пропускної спроможності повітряного простору в Європі;
  • формування та підтримання Європейського плану конвергенції впровадження Єдиного європейського неба (ЕSSІР), складовими якого є плани імплементації країн, що містять заходи для досягнення сумісності   національних аеронавігаційних систем та технічними та операційними показниками;
  • забезпечення функціонування міжнародного центру з організації обслуговування повітряного руху (м. Маастріхт) у верхньому повітряному просторі Бельгії, Люксембургу, Нідерландів та ФРН.
  • розвиток міжнародного співробітництва.

Євроконтроль є унікальною організацією, яка водночас є розробником регуляторних вимог у сфері безпеки аеронавігації та провайдером аеронавігаційних послуг.

Штаб-квартира Євроконтролю знаходиться в м. Брюсселі (Королівство Бельгія).

Організацію очолює Генеральний директор п. Франк Бреннер  (громадянин ФРН), який обійняв цю посаду 1 січня 2013 року.

Наразі, Євроконтроль переживає переломний момент в рамках його інституційної реформи: ведеться активна робота щодо розробки механізмів регулювання діяльності Євроконтролю в якості менеджера для виконання функції управління мережею з організації повітряного руху в Єдиному європейському небі відповідно до укладеної у травні 2012 року Угоди високого рівня між ЄС та Євроконтролем.

Робочі органи Євроконтролю

До управлінської структури Організації входять три органи: два керівних органи, Комісія ЄВРОКОНТРОЛЮ та Тимчасова Рада, і один виконавчий – Агентство, яке діє відповідно до Статуту і забезпечує поточну діяльність Організації на виконання завдань Конвенції. Агентство надає різноманітні операційні та інженерні послуги з метою впровадження державами-членами різноманітних програм, ухвалених під егідою Організації.

Активну участь у процесі прийняття рішень Євроконтролем беруть зацікавлені суб’єкти авіаційної галузі.

Організація взаємодіє з зацікавленими сторонами на чотирьох основних рівнях:

Керівному: прийняття рішень на стратегічному та інституційному рівні (Постійна Комісія та Тимчасова Рада);

Виконавчому: Агентство Євроконтролю виконує завдання, покладені на нього керівними органами;

Консультативний рівень дорадчих органів (Рада з аудиту, Комісія з аналізу ефективності діяльності, Комісія з регулювання безпеки польотів, Постійний цивільно-військовий комітет, Розширений комітет з маршрутних зборів, Постійний комітет з фінансових питань, Рада з питань аеронавігаційного обслуговування, Військова рада з питань організації повітряного руху, Консультативна рада Агентства); 

Технічно-операційний: надання експертними групами технічної консультації з метою надання підтримки іншим структурам Агентства (формуються із представників авіаційних адміністрацій держав-членів, провайдерів аеронавігаційного обслуговування, військових користувачів).

Структура Євроконтролю 

Директорат мережевого управління (Directorate Network Management)

Координує функцію мережевого управління, яка пов’язана з мережевим плануванням (повітряного простору) і операційним плануванням, а також з координацією загальноєвропейського впровадження операційних і технічних вдосконалень. Підрозділ забезпечує підтримку аеропортової діяльності, її координацію, а також управління частотами і обмеженими ресурсами. Він також тісно співпрацює з постачальникам послуг аеронавігаційного обслуговування, а навчальними установами з питань організації повітряного руху, а також здійснює моніторинг та аналіз впливу мережевого управління на досягнення цілей Єдиного Європейського Неба. 

Директорат з питань програми SESAR (Дослідницької програми з організації повітряного руху в Єдиному європейському небі) та досліджень (Directorate SESAR&Research)

Охоплює технологічний та експлуатаційний напрямок роботи в рамках ініціативи Єдине Європейське Небо (SES) з метою задоволення майбутніх потреб щодо пропускної спроможності та безпеки польотів;

Директорат Єдиного неба/Охорони довкілля (Directorate Single Sky/Environment)

Забезпечує внесок Агентства в реалізацію ініціативи Єдине європейське небо у співробітництві з усіма державами-членами ЄВРОКОНТРОЛЮ, Європейською Комісією та Європейським агентством з безпеки польотів (EASA). Підрозділ забезпечує функцію мережевого нагляду, нормативно-правового забезпечення функціонування, нагляду за ефективністю діяльності, екологічної безпеки, а також військово-цивільної координації.

Директорат Центрального офісу маршрутних зборів (Directorate Central Route ChargesOffice)

На підставі отриманих від держав-членів інформації про польотні дані здійснює затвердження національних одиничних ставок за послуги аеронавігаційного обслуговування відповідно до Принципів обчислення вартості наданого аеронавігаційного обслуговування у межах повітряного простору окремо взятої держави-члена, виставляє щомісячно рахунки користувачам повітряного простору,  отримує від них оплату,  стягує заборгованість  з авіакомпаній-боржників,  затверджує заходи для примусового стягнення заборгованості, стягує пеню за прострочені оплати, здійснює зворотні розрахунки з відповідними постачальниками послуг аеронавігаційного обслуговування держав-членів Євроконтролю – учасниками Багатосторонньої системи маршрутних зборів, розробляє відповідні регуляторні вимоги та інструктивні і керівні матеріали, забезпечує технічний, технологічний та інформаційний супровід цієї діяльності.

Наразі, 38 держав є учасниками Багатосторонньої системи. Крім того, Центральний  офіс з маршрутних зборів є учасником 18 двосторонніх угод щодо термінальних/інформаційно-довідкових та аеронавігаційних зборів (серед яких 4 угоди з державами-не членами Євроконтролю). В цілому, Центральний  офіс з маршрутних стягує збори від імені 43 держав.

Директорат Маастріського центру з управління повітряним рухом (Directorate MaastrichtUpper Area Control Center)

Забезпечує обслуговування повітряного руху відповідно до встановлених стандартів безпеки та рівня продуктивності у верхньому повітряному просторі Бельгії, Люксембургу, Нідерландів і на північному заході Німеччини. Директорат забезпечує впровадження своїх операційних і технічних досягнень в інших підрозділах Агентства, діяльність яких пов’язана з розробкою і реалізацію програми SESAR. Підрозділ надає підтримку державам-членам у створенні функціональних блоків повітряного простору Центральної Європи (FABEC). 

Бюро з питань політики організації повітряного руху (ATM Policy Bureau)

Здійснює координацію п’яти зазначених функціональних Директоратів Євроконтролю.

Директорат ресурсів (Directorate of Resources)

Здійснює підтримку загальноорганізаційних процесів, які проходять в Організації.

Програма SESAR має на меті об’єднати технологічні, економічні і законодавчі аспекти модернізації системи організації повітряного руху (ОПР), а також, використовуючи правову базу європейського законодавства щодо SES, забезпечити узгодження планів і ресурсів різних учасників програми з метою успішного розвитку і впровадження необхідних передових технологій при ОПР. Перша фаза програми SESAR Definition (визначення) складається з наступних складових: D1 (ринок на даний час), D2 (вимоги ринка), D3 (визначення цілей майбутньої концепції організації повітряного руху), D4 ( як це побудувати), D5 (основний план дій), D6 (робоча програма): 

D1: Air Transport Framework – The Current Situation  

D2: Air Transport Framework – The Performance Target 

D3: Definition of The Future ATM Target Concept 

D4: Selection of The "Best" Deployment Scenario 

D5: SESAR Master Plan 

D6: Work Programme for 2008–2013 

На сьогодні визначено два основних учасника, залучених до реалізації зазначеної програми, а саме – Європейська Комісія та Євроконтроль.

У виконанні роботи з реалізації першої фази програми SESAR Definition провідну роль відігравав ЄВРОКОНТРОЛЬ, Європейська Комісія співфінансувала роботу під егідою програми «Трансєвропейська транспортна мережа» (Trans European Network – Transport programme).

Взаємодія Євроконтролю з ЄС у аспектах згаданої ініціативи є запорукою забезпечення пан-європейського підходу його діяльності. Наразі інтереси України у програмі SESAR реалізуються через Євроконтроль, повне членство у якому Україна набула з 01.05.2004.

Через Євроконтроль Україна бере на себе часткове фінансування внеску у програму SESAR, оскільки Євроконтроль фінансує діяльність з цього напрямку  за рахунок щорічних внесків держав-членів Організації, включаючи Україну.

На цей час інституційні умови та відповідні людські ресурси для започаткування співпраці з програмою SESAR, як в регуляторній, дослідницькій, так і в практичній площині, є недостатніми. Потрібні перетворення, які б забезпечили перехід від «пасивної» фази участі у Програмі, яка наразі здійснюється з використанням наукового, експертного, людського та фінансового потенціалу Євроконтролю, до «активної» - прямої участі українських компетентних органів, науково-дослідницьких організацій та підприємств у Програмі.

У зв’язку з цим для України дуже важливим є збереження стабільності Євроконтролю, вжиття необхідних заходів у рамках участі України у Євроконтролі, які б завадили деструктивним  змінам у цій пан-європейській регіональній організації у зв’язку із планованим розширенням компетенції Європейського Співтовариства та Європейського Агентства з безпеки польотів (EASA)  у сфері регулювання безпеки польотів у рамках ініціативи Єдине європейське небо. Це дозволить також підтримувати баланс інтересів у рамках існуючої схеми, де ЄС, Євкоконтролю та галузевим структурам відводяться рівні частки впливу, пропорційні фінансовим внескам.